Fotografie z úklidu řeky Lomné

12.04.2014 13:31

Úklid řeky Lomné

Děti z rybářského kroužku "Naháčku", ČRS MO Frenštát p. R. provedly před zahájením pstruhové sezóny brigádu na toku Lomná v úseku od campingu po velký most. I když, bylo plánované dojít až k pekárně Lomné, nebylo to v našich silách. Věcí, se kterými si příroda neporadí, bylo opravdu dost.

Brigáda se uskutečnila 1. dubna 2014 za velmi příznivého jarního počasí. Snahu dětí z rybářského kroužku přišli
podpořit sourozenci i rodiče.

Děti sbíraly odpad z obou břehů a v korytě řeky se pohybovali dva vedoucí rybářského kroužku a ti odpad podávali dětem na břeh. Z desítek nasbíraných pytlů převažovaly plasty, papíry a obaly od potravin, ale našly se i zajímavé trofeje jako funkční deodorant,pneumatika, použitá plenka, anténa. Nasbíraný odpad byl pečlivě roztříděn a odnesen do popelnic. I když, děti-rybáři nemají pracovní brigádnickou povinnost, přesto se této akce zúčastnily v hojném počtu. Mladí rybáři a rodiče jsou každoročně překvapeni, jaké množství odpadu nasbírají
a co všechno voda přinese. Tyto děti nejenže loví ryby, ale také se učí, jak se chovat ohleduplně k přírodě. Za tuto snahu patří všem mladým rybářům a jejich rodičům velký "dík".


FOTOGRAFIE z této akce naleznete na:

https://rybarifrenstat.rajce.idnes.cz/uklid_reky_Lomne_1._4._2014/