Rybářský řád pro rok 2013

21.01.2014 12:23
 

 

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva

naleznete na:

https://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&fromIDS

 

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

I. Lov ryb
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
V. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru
VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje
VII. Přístup na pozemky
VIII. Oprávnění rybářské stráže

 

Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití při lovu v rybářském revíru

 

I. Povolené způsoby lovu ryb na udici
II. Povolené technické prostředky k lovu

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS

 

I. Doby hájení některých dalších živočichů
II. Osoba provádějící lov je povinna
III. Lov na pstruhových rybářských revírech
IV. Lov ryb z plavidel
V. Lov na bójku
VI. Chování při lovu
VII. Zacházení s ulovenými rybami
VIII. Uchovávání ulovených ryb
IX.

Další ustanovení

 

 

Rybářský řád ve formátu pdf.