Úklid řeky Lomné dne 14. 4. 2015

19.04.2015 10:26


Mladí rybáři uklízeli na řece Lomné

Děti z rybářského kroužku "Na háčku", ČRS MO Frenštát p. R. provedly před zahájením pstruhové sezóny brigádu na toku Lomná v úseku od campingu po obchod Hruška na ulici Podříčí. Bylo plánované uklidit tento úsek řeky a to se nám letos povedlo, ale věcí, se kterými si příroda neporadí, bylo opravdu dost.

Brigáda se uskutečnila 14. dubna 2015 za velmi příznivého jarního počasí. Snahu dětí z rybářského kroužku přišli podpořit sourozenci i rodiče. Děti sbíraly odpad z obou břehů a v korytě řeky se pohybovali dva vedoucí rybářského kroužku a ti odpad podávali dětem na břeh. Z desítek nasbíraných pytlů převažovaly plasty, papíry a obaly od potravin, ale našly se i zajímavé trofeje jako dopravní cedule, fotbalový míč, dámské hygienické potřeby, cirkusová cedule, použitá plenka či dudlík. Nasbíraný odpad byl pečlivě roztříděn a Technickou službou města Frenštát odvezen.

I když, děti-rybáři nemají pracovní brigádnickou povinnost, přesto se této akce zúčastnily v hojném počtu. Mladí rybáři a rodiče jsou každoročně překvapeni, jaké množství odpadu nasbírají a co všechno voda přinese. Tyto děti nejenže loví ryby, ale také se učí, jak se chovat ohleduplně k přírodě. Za tuto snahu patří všem mladým rybářům a jejich rodičům velký "dík".


Vedoucí kroužů


Fotogragie z této akce naleznete na: https://rybarifrenstat.rajce.idnes.cz/Uklid_reky_Lomne_dne_14._4._2015/